Publication
Title
Het recht op privéleven van de rechtspersoon: de onderschatte rol van de grondrechtenrechtscolleges in het heffen en innen van belastingen
Author
Abstract
In deze bijdrage wordt verdedigd dat in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wel degelijk wordt aanvaard dat een rechtspersoon tot op zekere hoogte recht heeft op een privéleven zoals bedoeld in artikel 8 EVRM (recht op bescherming van de beroepslokalen, communicatie, informatie ...). Dit werkt door in het fiscaal recht hoewel dit niet steeds als dusdanig wordt erkend in de Belgische fiscale rechtspraak
Language
Dutch
Source (book)
Gelaagd fiscaal besturen: liber amicorum Nicole Plets / Peeters, Bruno [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Herentals : Knops Publishing , 2024
ISBN
978-94-6035-571-4
Volume/pages
p. 145-168
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 11.03.2024
Last edited 14.03.2024
To cite this reference