Publication
Title
De fiscale bankonderzoeken en de toegang tot het Centraal Aanspreekpunt. Over onlogica en copy paste
Author
Abstract
In dit artikel wordt besproken hoe de toegang tot het Centraal Aanspreekpunt (register met bankrekeningen en banksaldi) in vele fiscale wetboeken wordt geregeld zonder dat daarbij een onderzoek gebeurt naar logica en coherentie
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor fiscaal recht. - Brussel
Publication
Brussel : 2024
ISSN
2031-8219
Volume/pages
649 (2023) , p. 879-881
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 13.03.2025
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 11.03.2024
Last edited 26.06.2024
To cite this reference