Publication
Title
Leren van tekstvoorbeelden om een tekstgenre aan te leren : hoe doe je dat?
Author
Abstract
Tekstvoorbeelden bieden leerkrachten een krachtige leermethode. Het vergelijken van tekstvoorbeelden versterkt genrekennis en opent de deur naar betere tekstkwaliteit. Dit artikel beschrijft richtlijnen om deze aanpak optimaal te benutten.
Language
Dutch
Source (book)
Handboek Didactiek Nederlands - Levende Talen
Publication
Levende Talen Nederlands , 2024
Volume/pages
(2024.01.25)
Medium
E-only publicatie
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 13.03.2024
Last edited 14.03.2024
To cite this reference