Publication
Title
Ook geschikt voor volwassenen. Twee jeugdromans van Joke van Leeuwen en hun adaptaties als stapsteen naar intergenerationeel begrip
Author
Abstract
Jeugdliteratuur draagt bij aan maatschappelijke constructies die breed worden gedeeld, zoals verwachtingen ten aanzien van leeftijd. De leeftijdscategorieën ‘kind’ en ‘volwassene’ spelen er een sleutelrol, zowel in de teksten zelf, als bij de productie en receptie ervan. In dit artikel onderzoek ik de hypothese dat kinderboeken en, via hun potentieel breder bereik, in het bijzonder hun verfilmingen intergenerationeel begrip kunnen versterken. Gedeelde verhaalwerelden en personages bieden kinderen en volwassenen immers een leidraad om elkaars leeftijdsgebonden ervaringen te begrijpen, en een cognitief en affectief repertoire om leeftijdsnormen ter discussie te stellen. Op basis van inzichten en concepten uit de jeugdliteratuurstudie, age studies, childhood studies en adaptiestudies, analyseer ik hoe transmediale en mediumspecifieke technieken constructies rond leeftijd creëren en bevragen. De case-studie van twee jeugdromans van Joke van Leeuwen en hun verfilming, namelijk Iep! (1996, 2010) en Toen mijn vader een struik werd (2010, 2016), illustreert dat roman én film leeftijdsnormen en -verwachtingen in de kijker zetten. Toch beoordelen de meeste volwassenen de adaptaties voornamelijk vanuit verwachtingen en ideeën over wat kinderen kunnen bevatten en leuk vinden. De verwachte ‘childness’ – het amalgaam van culturele en persoonlijke visies over wat het betekent kind te zijn – van boeken en hun bewerkingen voor kinderen beperkt dus mogelijk het intergenerationeel begrip waartoe zij zouden kunnen aanzetten.
Language
Dutch
Source (book)
Over lezers en lezen / On readers and reading / Hauthal, J. [edit.]; Van Hove, H. [edit.]
Source (series)
Cahier voor literatuurwetenschap ; 14
Publication
Gent : Academia Press , 2023
ISBN
978-94-014-9707-7
Volume/pages
p. 157-168
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.03.2024
Last edited 22.03.2024
To cite this reference