Publication
Title
Adaptief vermogen
Author
Abstract
Dit hoofdstuk belicht het adaptief vermogen van gebouwen als vitaal onderdeel van een duurzaam en circulair ontwerp. Als concept in de archi­tectuur kan adaptief ontwerpen worden gedefinieerd als ‘een ontwerp-kenmerk dat ruimtelijke, structurele en servicestrategieën belichaamt die een mate van aanpasbaarheid mogelijk maken, reagerend op verande­rende operationele parameters in de loop van de tijd. Dit weerspiegelt gebouwen als onvolmaakte objecten waarvan de vormen voortdurend evolueren om aan te sluiten bij functionele, technologische en esthetische metamorfoses'. Adaptief ontwerp (ook wel Veranderingsgericht ontwerp) wordt dus geassocieerd met meerdere doelen die door de tijd heen bewegen. De circulaire economie (CE) speelt hierop in door concrete stimulans te bieden vanuit sociaal, ecologisch en economisch oogpunt. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op veranderingsgericht bouwen en tempo-gelaagdheid bij de transformatie van bestaand vastgoed naar woningen, in nauwe samenhang met circulaire principes.
Language
Dutch
Source (book)
Transformatie naar woningen / Remøy, Hilde [edit.]; et al. [edit.]
Publication
Delft : Delft University of Technology , 2024
ISBN
978-94-6366-838-5
DOI
10.47982/B9DQZE71
Volume/pages
p. 195-205
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 25.03.2024
Last edited 25.03.2024
To cite this reference