Publication
Title
De financiële belangen van de Unie en de bescherming van grondrechten in de weegschaal
Author
Abstract
In Lin 1 worden de financiële belangen van de Unie en de bescherming van de grondrechten in de weegschaal geplaatst. Kan een inbreuk van het Unierecht in stand gehouden worden wanneer deze de financiële belangen van de Unie kenmerkelijke schade kan berokkenen om zo een grondrecht te vrijwaren, waaraan het nationale recht een hogere bescherming toekent dan het Unierecht? Kan de jurisprudentie van het Hof ter zake in M.A.S. en M.B. 2 doorgetrokken worden wanneer ‘dit in een aanzienlijk aantal zaken zou leiden tot beëindiging van de strafprocedure en tot opheffing van de strafrechtelijke aansprakelijkheid’? 3 Kan een nationale rechter gehouden worden om de rechtspraak van zijn grondwettelijk hof en hoogste rechterlijke instantie buiten toepassing te laten om werking te verlenen aan het Unierecht, ook als dit hem het risico zou opleveren om tuchtrechtelijk vervolgd te worden?
Language
Dutch
Source (journal)
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht. - Zwolle, 1952, currens
Publication
Zwolle : Tjeenk Willink , 2024
ISSN
0165-098X [print]
2213-7408 [online]
Volume/pages
2 (2024) , p. 80-85
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 26.03.2025
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 25.03.2024
Last edited 27.03.2024
To cite this reference