Publication
Title
De impact van de sociale economie op armoede in Vlaanderen (SOCIAL) : evaluatie en vooruitblik
Author
Abstract
De sociale economie richt zich op de tewerkstelling en competentieversterking van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep wordt gekenmerkt door een sterk verhoogd armoederisico. Om die reden wordt vaak aangenomen dat sociale economie-tewerkstelling een hefboom is in de strijd tegen armoede. De relatie tussen tewerkstelling en armoede is echter niet altijd rechtlijnig, en het is tot op heden niet duidelijk in welke mate en op welke manier de sociale economie een impact heeft op armoede en sociale uitsluiting. Dit onderzoek brengt voor het eerst verschillende, unieke gegevensbronnen samen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het potentieel van tewerkstelling in het maatwerk en de lokalediensteneconomie om de armoede in Vlaanderen in het algemeen en bij werkenden in kwetsbare posities in het bijzonder te verminderen.
Language
Dutch
Publication
Departement Werk en Sociale Economie , 2024
Volume/pages
120 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 27.03.2024
Last edited 29.03.2024
To cite this reference