Publication
Title
Decline narratives en wijsheid : hoe reflecteren lezers van alle leeftijden op de representatie van leeftijd in literatuur voor jonge lezers?
Author
Abstract
In dit artikel bespreek ik hoe lezers van verschillende leeftijden naar “decline narratives” en “wijsheid” verwijzen om betekenis te geven aan hun leeftijd en de leeftijd van personages in twee kinderboeken: Iep!, geschreven door Joke van Leeuwen en Voor altijd samen, amen, geschreven door Guus Kuijer. Deze bespreking is gegrond in kwalitatieve data verzameld via 57 semigestructureerde interviews en 4 focus groep gesprekken met lezers van 9 tot 75 jaar oud. Decline narratives zijn een voorbeeld van “ageism”: vooroordelen op basis van leeftijd, waarbij het proces van ouder worden vanaf middelbare leeftijd geschetst wordt als “decline which continues relentlessly into old age and death” (Featherstone and Hepworth 357). Tijdens de interviews verschenen decline narratives op verschillende manieren in de antwoorden van lezers van alle leeftijden. Jonge lezers gebruikten ze bijvoorbeeld om hun verwachtingen over oudere personages vorm te geven. Zo werd ontbrekende informatie over oudere personages aangevuld met het geloof in hun nakende dood, en een vermoeden dat ze slecht te been zijn. Oudere lezers kaderden inzichten over oudere personages ook in decline narratives, maar nuanceerden dit verder via reflecties over hun eigen beleving van (oudere) volwassenheid en leeftijdsgebonden lichamelijke en cognitieve veranderingen. Als deel van dat proces benadrukten oudere lezers “wijsheid” als een belangrijk positief effect van het ouder worden, waarmee ze naast decline narratives ook positieve groei aan het verouderingsproces konden koppelen. Wijsheid werd door oudere lezers bovendien op complexe manieren toegeschreven aan jonge en oudere personages. Zo ging niet iedereen akkoord dat ouder worden je automatisch wijs maakt, en volgens sommige volwassen lezers kunnen kinderen ook wijs zijn. Decline narratives en wijsheid stellen op die manier een klein deel voor van het ingewikkelde proces waarmee lezers betekenis geven aan hun eigen leeftijd en de leeftijd van personages.
Language
Dutch
Source (book)
Over lezers en lezen / Hauthal, J. [edit.]; et al. [edit.]
Source (series)
Cahier voor literatuurwetenschap ; 14
Publication
Gent : Academia Press , 2023
ISBN
978-94-014-9707-7
Volume/pages
p. 141-155
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 28.03.2024
Last edited 29.03.2024
To cite this reference