Publication
Title
Schuldinzicht en straftoemeting: rechters dansen op slappe koord
Author
Abstract
De opgelegde straffen in de zaak Reuzegom (werkstraffen van 200 tot 300 uur en geldboetes van 400 euro) en de zaak Acid (een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro) worden binnen de maatschappij hardnekkig met elkaar vergeleken en in vraag gesteld. Een dergelijke vergelijking is juridisch gezien niet mogelijk door de grote verschillen tussen de twee zaken, zoals de verschillende misdrijven waarvoor de beklaagden werden veroordeeld (onopzettelijke doding, mensonterende behandeling en inbreuken op de dierenwelzijnswet in de zaak Reuzegom en belaging in de zaak Acid). Een ander opvallend verschilpunt tussen deze zaken is de geheel andere houding van de beklaagden tegenover de gepleegde feiten en de slachtoffers. Daar waar de beklaagden in de zaak Reuzegom publiekelijk spijt hebben betuigd, is dat allerminst het geval in de zaak Acid. Speelde dat een rol bij de keuze voor de opgelegde straffen? Hierna zal nagegaan worden of schuldinzicht en spijt, of net het gebrek eraan, van invloed kunnen en mogen zijn op de straftoemetingsbeslissing.
Language
Dutch
Source (journal)
De juristenkrant : een actuele kijk op het recht. - Deurne, 1999, currens
Publication
Deurne : 2024
ISSN
1374-3538
Volume/pages
486 (2024) , p. 12-13
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 29.03.2024
Last edited 03.04.2024
To cite this reference