Publication
Title
De minister mag de waakhond niet muilkorven
Author
Abstract
De decreetgever wijst een zelfstandige bevoegdheid toe aan de onderwijsinspectie. Meer bepaald wijst een wet de uitoefening van een welbepaalde bevoegdheid toe aan een bepaalde ambtenaar, die weliswaar onder het hiërarchisch gezag en toezicht staat van de hiërarchische overste, maar die laatste mag geen inhoudelijke instructies geven in specifieke dossiers. Hun deontologische code benadrukt die onafhankelijkheid. Die code verleent ook een specifiek spreekrecht aan de inspectieleden. De Inspecteur-Generaal heeft daarom enkel gebruik gemaakt van zijn wettelijke bevoegdheden. Een waakhond mag dan ook niet worden gemuilkorfd.
Language
Dutch
Source (journal)
De standaard. - Brussel, 1918, currens
Publication
Brussel : 2024
ISSN
0779-3847
Volume/pages
(2024.03.30)
UAntwerpen
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 30.03.2024
Last edited 02.04.2024
To cite this reference