Publication
Title
Wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het univertsitair onderwijs. Statuut van de emriti: mag of moet het iets meer zijn?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Met gedreven groet : liber amicorum Ria Janvier / De Wilde, Inger [edit.] Humblet, Patrick [edit.] Janssens, Lieven [edit.]
Publication
Brugge : die Keure , 2023
ISBN
978-90-486-4732-3
Volume/pages
p. 375-402
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 02.04.2024
Last edited 03.04.2024
To cite this reference