Publication
Title
Diamond Resorts Europe: een gemiste kans voor het Hof van Justitie om het onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke rechten in het Europese IPR te duiden?
Author
Abstract
Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) 593/2008 (Rome I) – Recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst – Werkingssfeer – Overeenkomsten betreffende het gebruik in deeltijd van onroerend goed – Rechtsvordering strekkende tot nietigverklaring van die overeenkomsten – Partijen die onderdaan zijn van het Verenigd Koninkrijk – Rechtskeuze – Artikel 3 Rome I – Rechtskeuze door partijen – Artikel 4 lid 1 onder b) en c) Rome I Recht dat bij gebreke van een rechtskeuze door de partijen toepasselijk is – Artikel 6 Rome I Consumentenovereenkomsten – Grenzen
Language
Dutch
Source (journal)
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht. - Zwolle, 1952, currens
Publication
Zwolle : Tjeenk Willink , 2024
ISSN
0165-098X [print]
2213-7408 [online]
Volume/pages
3 (2024) , p. 129-135
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 09.04.2025
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
A choice of law rule for the proprietary aspects of B2B transactions as a step further in the EU harmonisation process.
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.04.2024
Last edited 09.04.2024
To cite this reference