Publication
Title
Strategische belangen en internationale veiligheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Vlaams-Nederlandse denkdag 2022, 8 september, 2022, Brussel, België
Publication
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse Overheid samen met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uit Nederland , 2022
Volume/pages
p. 1-11
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 17.04.2024
Last edited 18.04.2024
To cite this reference