Publication
Title
Hof van Justitie toetst het verbod voor het personeel van een Belgische gemeente om religieuze tekens te dragen aan de Antidiscriminatierichtlijn
Author
Abstract
Deze noot bespreekt het arrest HvJ (Grote Kamer) nr. C-148/22, 28 november 2023 (OP / Gemeente Ans) en bespreekt welke bijdrage het levert aan eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over het dragen van levensbeschouwelijke tekens in overheidsdienst.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel, 1987, currens
Publication
Brussel : 2024
ISSN
0775-3217
Volume/pages
1 (2024) , p. 22-27
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 22.04.2025
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.04.2024
Last edited 23.04.2024
To cite this reference