Publication
Title
Wat is jouw punt? Betekenis geven aan prestatiegegevens van leerlingen : een inspiratiegids
Author
Abstract
Duik dieper in datageletterdheid binnen het onderwijs met Wat is jouw punt? Betekenis geven aan prestatiegegevens van leerlingen. Een inspiratiegids. Dit boek helpt je beter begrijpen hoe je prestatiegegevens kan gebruiken om je onderwijspraktijk te verbeteren. Daarnaast daagt het je ook uit om je eigen opvattingen over datagebruik te heroverwegen en te verfijnen. Het is een boek dat je niet leest, maar beleeft. Deze inspiratiegids is speciaal ontworpen voor onderwijsprofessionals en biedt een diepgaande analyse van hoe je prestatiegegevens van leerlingen interpreteert en gebruikt. Het boek richt zich op het proces van betekenisgeving, waarbij je je bewust wordt van je eigen referentiekader en hoe dit de interpretatie van prestatiegegevens beïnvloedt.
Language
Dutch
Publication
Leuven : Acco Learn , 2024
ISBN
978-94-6414-245-7
Volume/pages
175 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 19.04.2024
Last edited 23.05.2024
To cite this reference