Publication
Title
Het statuut van de erkende bemiddelaar
Author
Abstract
Dat bemiddeling de laatste jaren en decennia aan belang heeft gewonnen, is een understatement. Sinds een tiental jaar heeft het een volwaardige plaats verworven in de geschillenbeslechting. Er wordt geregeld gepubliceerd over bemiddelingstechnieken, maar er wordt minder stilgestaan bij het statuut van de bemiddelaar. Voor wie is dit boek bestemd? In de eerste plaats voor bemiddelaars met alle mogelijke specialisaties en disciplines (burgerlijke, familiale, handels-, bestuurs-, straf-, fiscale en consumentenzaken), maar niet alleen voor hen. Ook voor de magistraat die een bemiddeling beveelt of een bemiddelingsakkoord moet homologeren zal dit boek nuttig zijn. Daarnaast zullen notarissen en gerechtsdeurwaarders, en niet alleen wanneer ze ook bemiddelaar zijn, zich aangesproken voelen, net als bedrijfsjuristen. Dit boek is geschreven op maat van eenieder die met bemiddeling in contact komt: de projectingenieur, de architect, de arts, de psycholoog, de bedrijfsrevisor, de accountant, de advocaat, de commercieel manager en last but not least de gerechtsdeskundige; het is evenwel geen juridisch handboek. Wat mag U verwachten van dit boek? Vooreerst een inventarisatie van de diverse vormen van bemiddeling waarbij zowel de erkende als de niet-erkende bemiddelaar onder de loep wordt genomen. Vervolgens volgt een blik op de plaats die de bemiddelaar in het justitiƫle landschap inneemt, alsook zijn taak en bevoegdheden. Daarnaast wordt ook een veel minder bekend aspect toegelicht waarmee de erkend bemiddelaar wordt geconfronteerd, namelijk het beroepsgeheim en de geheimhoudingsplicht enerzijds en zijn rol in de witwaswetgeving en de witwaspreventie anderzijds. Ten slotte wordt een algemeen kader van de deontologie van toepassing op de erkende bemiddelaars geschetst.
Language
Dutch
Source (book)
Rol, statuut en deontologie van de bemiddelaar / De Buyst, D. [edit.]
Publication
Brugge : die Keure , 2023
ISBN
978-90-486-4795-8
Volume/pages
p. 95-168
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 19.04.2024
Last edited 02.05.2024
To cite this reference