Publication
Title
De uitwerking van praktische handvatten om buurten te ondersteunen bij de ontwikkeling van een duurzame zorgzame buurt en concrete beleidsaanbevelingen
Author
Language
Dutch
Source (series)
SWVG-rapport ; 28
Publication
Leuven : Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin , 2024
Volume/pages
368 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 22.04.2024
Last edited 24.04.2024
To cite this reference