Publication
Title
Tien jaar Seksismewet: terugblik en toekomstperspectieven
Author
Abstract
De Seksismewet blaast dit jaar tien kaarsjes uit. Veel redenen tot feesten zijn er echter niet. Zeker, de wet heeft seksisme in onze samenleving zichtbaar en bespreekbaar helpen maken. Een krachtige handhaving van de wet via de rechtbanken blijft echter uit. In het tienjarige bestaan van de wet is er, voor zover we konden nagaan, slechts in elf rechtszaken een veroordeling voor seksisme uitgesproken. De fenomenen die de wetgever wilde beteugelen, in het bijzonder de intimidatie van vrouwen en meisjes op straat en online, blijven in de praktijk grotendeels onbestraft. Deze bijdrage geeft de tot nu toe bestaande rechtspraak omtrent de Seksismewet analytisch weer. Vervolgens toetst zij de wet en de handhaving ervan aan de relevante internationale en Europese normen en aanbevelingen. Tot slot suggereert zij praktische en juridische maatregelen, die de openbare ruimte – zowel offline als online – tot een veiligere plek kunnen maken voor vrouwen en meisjes. Dit artikel vormt een samenvatting en update van een ruimere studie, die in 2022 werd uitgevoerd in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
Language
English
Source (journal)
Auteurs & media. - Brussel, 1996, currens
Publication
Brussel : Larcier , 2024
ISSN
1370-6039
2566-1507 [online]
Volume/pages
(2024)
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 25.06.2025
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 30.04.2024
Last edited 26.06.2024
To cite this reference