Title
Quality of life na chirurgische behandeling voor chronisch perifeer vaatlijden van de onderste extremiteiten
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Acta Antverpiensia
Volume/pages
14(1997) :3 , p. 2-7
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle