Publication
Title
Quality of life na chirurgische behandeling voor chronisch perifeer vaatlijden van de onderste extremiteiten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Acta Antverpiensia
Publication
1997
Volume/pages
14 :3 (1997) , p. 2-7
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference