Publication
Title
Verhoogde incidentie van kwaadaardige aandoeningen in de petrochemische nijverheid: het gevolg van professionele blootstelling of een milieuprobleem?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Problemen van arbeidsgeneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 1997
ISSN
2030-1359
Volume/pages
32 (1997) , p. 278-289
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference