Publication
Title
Milieuwetenschap en milieubeleid: inleiding: UA-verwezelijkingen en toekomst
Author
Language
Dutch
Source (book)
Universiteit en metropool: colloquiumboek 25 jaar UIA, 14 mei 1997 / Universitaire Instelling Antwerpen. Rectoraat, Academische Planning
Publication
Antwerpen : 1997
Volume/pages
p. 107-111
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference