Publication
Title
Wat met onze onderwijsmethoden, structuren en programma's?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaanderen morgen. - Deurne : Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen, 1980
Publication
Deurne : Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen : 1992
Volume/pages
juli/aug(1992), p. 11-14
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference