Publication
Title
De vermelding van het nummer van inschrijving in het handelsregister en de procedure voor de Raad van State
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1996
ISSN
1782-3463
Volume/pages
60(1996/1997), p. 190-191
Note
General: Noot onder R.v.St. 25 juni 1996
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference