Publication
Title
Combinatie gezinsarbeid-betaalde arbeid: arbeidsherverdeling als hefboom voor de verdeling van de huishoudelijke arbeid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Verslagboek van de arbeidsmarktonderzoekersdag 1997 / Hoof, van, K. [edit.]
Publication
Leuven : Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, 1997
Volume/pages
p. 191-202
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference