Publication
Title
Inleiding tot de studiedag "Illegalen en rechten van de mens"
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten
Publication
1997
Volume/pages
(1996/1997) , p. 99-104
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference