Publication
Title
Invloed van de Europese liberalisering van de elektriciteitsmarkt op het reguleringskade voor de elektriciteitssector
Author
Language
Dutch
Source (series)
Working paper / UFSIA, Departement, Studiecentrum Technoloige, Energie en Milieu , 5
Publication
Antwerpen : 1997
Volume/pages
91 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference