Publication
Title
Een vergelijking van een financieel-economische versus transactiekostentheoretische verklaring voor de uitbesteding van het kredietbeleid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Management voor een levenskunstenaar: liber amicorum aangeboden aan prof. dr. Emile Vanlommel ter gelegenheid van zijn afscheid als gewoon hoogleraar aan het Universitair Centrum Antwerpen / Pelsmacker, de, Patrick [edit.]
Publication
Leuven : Garant , 1997
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference