Publication
Title
Ecotypologie van relatief ongestoorde stilstaande zoetwaterbiotopen in Vlaanderen: een verkennend onderzoek naar samenstelling en verspreiding van diatomeeëngemeenschappen in stilstaande waters (excl. grachten en moerassen) vóór de Tweede Wereldoorlog
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universitair Centrum Antwerpen. Departement Biologie , 1997
Volume/pages
76 p.
Note
Bijlagen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference