Title
Ecotypologie van relatief ongestoorde stilstaande zoetwaterbiotopen in Vlaanderen: een verkennend onderzoek naar samenstelling en verspreiding van diatomeeëngemeenschappen in stilstaande waters (excl. grachten en moerassen) vóór de Tweede Wereldoorlog
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
report
Publication
Antwerpen :Universitair Centrum Antwerpen. Departement Biologie, [*]
Volume/pages
76 p.,
General
Bijlagen
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle