Publication
Title
Arbeidskwaliteit in de jaren '90: enkele trends gewikt en gewogen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
HR jaarboek personeelsbeleid in België
Publication
1997
Volume/pages
(1997), p. 268-273
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference