Publication
Title
Arbeidskwaliteit in de jaren '90: enkele trends gewikt en gewogen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
HR jaarboek personeelsbeleid in België
Publication
1997
Volume/pages
(1997) , p. 268-273
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference