Title
Economische planning: conceptie, verantwoording en praktijkEconomische planning: conceptie, verantwoording en praktijk
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Research group
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :Van Loghum Slaterus, [*]
Source (book)
Ruimtelijke planning: praktijkboek voor stedebouw en stadsvernieuwing, huisvesting en milieu / Alsenoy, van, Jan [edit.]
1
General
Losbladig
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle