Publication
Title
Rechtsverwerking na de cassatiearresten van 17 mei 1990 en 16 november 1990 nog springlevend
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1991
ISSN
1782-3463
Volume/pages
54:32(1991), p. 1073-1080
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017