Publication
Title
Boekhoudkundige aspecten van de overgang van de BEF naar de euro
Author
Language
Dutch
Source (book)
Invoering van de euro: financiële, boekhoudkundige en fiscale consequenties / Theunisse, H. [edit.]
Publication
Leuven : Garant , 1997
Volume/pages
p. 43-65
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference