Publication
Title
Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud: een poging tot systematisatie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het zakenrecht: absoluut niet een rustig bezit: 18e Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, 1991-1992
Publication
Antwerpen : Kluwer , 1992
Volume/pages
p. 403-510
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference