Publication
Title
Vanden bogaert die ene clare maecte
Author
Language
Dutch
Source (book)
Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem: zeventien teksten uit Hs. Brussel, K.B., 15.589-623 uitgegeven en ingeleid door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en België / Dijk, van, H. [edit.]
Publication
Hilversum : Verloren , 1992
Volume/pages
p. 77-85
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference