Publication
Title
Relatie tot mensenrechten en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM)
Author
Language
Dutch
Source (book)
De Conventie Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa: inhoud en gevolgen voor patiënten en hulpverleners / Nys, H. [edit.]
Publication
Antwerpen : Intersentia Rechtswetenschappen , 1998
Volume/pages
p. p. 33-41
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference