Title
Overmacht bij de aansprakelijkheid van de detentor voor diefstal van aan hem toevertrouwde goederen (noot onder: Brussel, 18 september 1997)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Gent ,
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Volume/pages
(1998/1999) , p. 37-41
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)