Publication
Title
Overmacht bij de aansprakelijkheid van de detentor voor diefstal van aan hem toevertrouwde goederen (noot onder: Brussel, 18 september 1997)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Publication
Gent : 1998
Volume/pages
(1998/1999) , p. 37-41
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference