Publication
Title
Mythen over de mythe: over de (on)mogelijkheid door te dringen tot de waarheid van de mythe
Author
Language
Dutch
Source (book)
Crisis van de rede? Perspectieven op cultuur / Heijerman, E. [edit.]
Publication
Assen : Van Gorcum , 1992
Volume/pages
p. 49-56
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference