Publication
Title
Hoe effectief zijn de Vlaamse secundaire scholen? Een onderzoek naar de effecten van het onderwijsaanbod, de tijdsbesteding aan Nederlands en de schoolkenmerken op de lees- en schrijfprestaties
Author
Language
Dutch
Source (book)
Taalgebruik ontrafeld: bijdragen van het zevende VIOT-Taalbeheersingscongres gehouden op 18, 19 en 20 december 1996 aan de Universiteit Utrecht / Bergh, van den, Huub [edit.]
Publication
Dordrecht : Foris , 1997
Volume/pages
p. 309-327
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference