Publication
Title
De Mechelse boekdrukkerij P.J. Hanicq als uitgeefster van populair beeldmateriaal (1817-1855)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De gulden passer / Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1997
ISSN
0777-5067
Volume/pages
75(1997), p. p.183-237
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference