Publication
Title
De historiografie over de 16de-eeuwse Zuid-Nederlandse emigratie, of: Het zelfbeeld van Vlaanderen en Nederland in het geding
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarverslag
Publication
1997
Volume/pages
(1995-1996), p. p.55-71
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference