Publication
Title
Bedevaartliteratuur in Vlaanderen: van godvruchtige propaganda naar wetenschappelijke studies
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek
Publication
1997
Volume/pages
(1995-1996) , p. p.97-100
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference