Title
Bedevaartliteratuur in Vlaanderen: van godvruchtige propaganda naar wetenschappelijke studies
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Jaarboek
Volume/pages
(1995-1996) , p. p.97-100
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle