Publication
Title
Een bibliografische notitie omtrent Tuet
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Gezelliana : kroniek van de Gezellestudie. - Antwerpen, 1989 - 2014
Publication
Antwerpen : 1992
ISSN
0776-4111
Volume/pages
4 :2 (1992) , p. 71-72
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference