Publication
Title
Etische nabijheid: Kierkegaard over de verhouding tussen denken en doen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift filosofie : tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Tijdschrift Filosofie. - Best, 1991, currens
Publication
Best : 1997
ISSN
0925-9449
Volume/pages
6:6(1997), p. 19-22
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference