Publication
Title
Etische nabijheid: Kierkegaard over de verhouding tussen denken en doen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Filosofie-tijdschrift : tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Filosofie-Tijdschrift. - Best, 1991, currens
Publication
Best : 1997
ISSN
0925-9449
Volume/pages
6 :6 (1997) , p. 19-22
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference