Publication
Title
Over de prospectus van Heribert Rosweyde, Het hoofdwerk van Heribert Rosweyde, De navolging van Christus, De prentencatechismus van Canisius, De Mechelse catechismus (5 notities)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ad maiorem Dei gloriam: Jezuïten in de Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw / Meeus, Hubert [edit.]
Publication
Antwerpen : Ufsia, 1997
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference