Publication
Title
De trias politica en de rol van de rechterlijke macht: naar een hedendaagse opvatting over de theorie van Montesquieu
Author
Language
Dutch
Source (journal)
South-African law journal - Tijdskrif vir die Suid-Afrikaanse reg
Publication
1998
Volume/pages
(1998) , p. 516-529
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference