Publication
Title
Het suburbanisatieproces van de kantoren van privébankondernemingen in het Gentse stadsgewest
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies
Publication
1991
Volume/pages
2 (1991) , p. 281-285
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference