Publication
Title
De huidige mens in een technische maatschappij
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Driemaandelijks bulletin
Publication
1997
Volume/pages
211(1997)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference