Publication
Title
De immobiliënkantorensector aan de Vlaamse kust: een case-studie: Knokke-Heist
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies / Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies; Société belge d'études géographiques. - Gent, 1931 - 1999
Publication
Gent : 1991
ISSN
0037-8925
Volume/pages
2 (1991) , p. 277-280
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference