Publication
Title
Een sociaal ouderenhuisvestingsbeleid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handboek wonen van ouderen: een veelzijdige kijk op het wonen van een nieuwe generatie ouderen / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Publication
Brussel : 1998
Volume/pages
p. p. 305-309
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference