Publication
Title
Zijn arbeidsongeschikten bestaansonzekerder dan andere Belgen? Resultaten van een eerste verkennend onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
CIB-tijdschrift
Publication
1998
Volume/pages
2 (1998) , p. p. 17-19
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference